KEGIATAN PANTI

Adakah kegiatan yang di program daripada serangkaian kegiatan di bawah ini :

 

 

No

 

Jenis Kegiatan Ya Tdk Kalau Ya Keterangan
Frekwensi Jumlah Peserta
01 Pendidikan agama Ya Setiap hari 52 – 60 Tiap malam
02 Pramuka Ya 1 minggu 52 Sekali
03 Olahraga Ya 1 minggu 52 Sekali
04 Senam Ya 1 minggu 52 Sekali
05 Beladiri Tapak Suci Ya 1 minggu 52 2 x seminggu